Fiscaliteit

Bij ons kan u terecht voor al uw aangiften btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Bij ons kan u terecht voor al uw aangiften btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
Wij bekijken samen met u hoe wij uw aangiften zo optimaal mogelijk kunnen indienen.

Personenbelasting:
Bijstand en optimalisatie aan de individuele belastingplichtige inzake zijn persoonlijk belastingdossier (loontrekkenden, éénmanszaken, vrije beroepen, bedrijfsleiders …) zowel in nationale- als internationale context.

Vennootschapsbelasting:
Bijstand aan de rechtspersonen omtrent het opmaken van de aangifte in de vennootschapsbelasting met inbegrip van de bijhorende bijlagen, fiscale planning en optimalisatie.

BTW:
Bijstand aan de Btw-plichtige (vennootschappen en éénmanszaken), aanvraag BTW nummer, periodieke Btw-aangifte, jaarlijkse listing, diverse adviezen omtrent het toepasselijk Btw-regime.

Bijstand vennootschapsrecht:
Het bestaan van de vennootschap, opmaak conceptverslagen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, publicaties Belgisch Staatsblad, registratie huurcontracten, …

Laat hier uw gegevens achter

en wij contacteren u zo snel mogelijk.